home  |  contact  |  sitemap


หน้าแรก > ติดต่อเรา/แผนที่

ติดต่อเรา/แผนที่การเดินทาง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง : เลขที่ 3 ถนนศรีสมุทร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02 - 3892344
ต่อ
11
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
12
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 
14
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
15
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
18
  ฝ่ายการเงิน

โทรสาร : 02-3954139

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : samutprakan@doae.go.th

หรือ ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่รายบุคคล : คลิ๊กที่นี่

 

Copyright 2015 @ Samutprakan Provincial Agricultural Extension Office หน้าแรก | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์
Tel. 02-389-2344, Fax. 02-395-4139 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์