ประกาศอำเภอบางพลี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ประมาณราคา สรุปผลการประมาณราคา และ แบบการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร) 21/08/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ) ดาวน์โหลด (22/04/57)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพ) ดาวน์โหลด (22/04/57)